• Українська
 • English
 • UK EN
 • Українська
 • English
 • UK EN

  Структура

  Членство в Спілці є добровільним і може бути індивідуальним і колективним.

  Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18- річного віку , що розділяють цілі та завдання Спілки, визнають Статут і беруть участь у його діяльності.

  Колективними членами Спілки можуть бути юридичні особи, громадські організації, трудові колективи підприємств, організацій, установ, що розділяють цілі та завдання Спілки, визнають Статут Спілки і що у його діяльності. Колективні члени беруть участь у роботі Спілки через делегованих ними представників. Прийом нових членів до Спілки здійснюється Президентом Спілки для індивідуальних членів на основі їх заяви, для колективних членів на основі рішення їхніх трудових колективів або керівного органу.

  Члени Спілки мають право :

  – Брати участь у діяльності Спілки та його філій, відділень;

  – Обирати і бути обраними до керівних органів Спілки, його філій, відділень;

  – Висувати кандидатури до складу керівних органів Спілки, його філій, відділень;

  – Отримувати від Президії інформацію про діяльність Спілки та його керівного органу;

  – Представляти Президії пропозиції щодо поліпшення роботи Спілки;

  – Отримувати підтримку і допомогу в захисті своїх авторських прав (прав інтелектуальної власності ) з боку Спілки;

  – Добровільно вийти зі складу членів Спілки, письмово повідомивши про це Президію.
  Члени Спілки зобов’язані:

  – Дотримуватися вимог цього Статуту та виконувати рішення Загальних зборів та Президії Спілки;

  – Сплачувати членські внески;

  – Брати участь у діяльності Спілки;

  – Надавати матеріальну та іншу підтримку заходам Спілки;

  Колективні члени беруть участь у роботі Спілки через делегованих ними представників .

  Зв'язатися з нами

  Дякуємо за звернення!

  Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом