• Українська
 • English
 • UK EN
 • Українська
 • English
 • UK EN

  Про нас

  Засновники Громадської спілки «Товариство українсько-китайскої дружби» почали свою діяльність у 2009 році у якості членів ділової ради «Україна-Китай» при Торгово-промисловій палаті України.
  У 2013 році за ініціативою українсько- китайських сторін була заснована та офіційно зареєстрована Громадська спілка «Товариство українсько-китайської дружби».
  Товариство українсько-китайської дружби відповідно до Закону України «Про громадські об`єднання в Україні» – недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка на добровільних засадах об’єднує юридичних осіб і громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об’єднання.

  Головною метою діяльності організації є розвиток дружби, ділового співробітництва, культурних зв’язків,залучення інвестицій та поглиблення українсько-китайського діалогу в рамках проекту Нового Шовкового Шляху ініціативи «Один пояс-один шлях» в торгівельно-економічній, культурно – гуманітарній та освітній діяльності.
  Основними завданнями «Товариства українсько-китайської дружби» є:

  1. Створення сприятливих умов для об’єднання активістів українсько-китайської дружби з метою обміну досвідом, реалізації економічного, творчого та наукового потенціалу членів Спілки;

  2. Здійснення широкого культурного обміну та гуманітарного співробітництва з метою ознайомлення громадськості обох країн з досягненнями в різних областях економіки, з різними аспектами історії, культури та сучасного життя народів Україні та Китаю;

  3. Всебічне сприяння широкому інформаційному обміну між людьми та громадськими об’єднаннями України і Китаю, наданню їм консультаційних послуг;

  4. Здійснення виробничої та господарської діяльністі через створені підприємства і госпрозрахункові організації, що володіють правами юридичної особи, для забезпечення виконання статутних завдань;

  5. Залучення інвестицій для підтримки і розвитку Спілки як консультаційного, науково – методичного центру, а також для розвитку співпраці з громадськими та іншими структурами України та іноземних держав;

  6. Організація фінансування проектів, програм у своїй галузі діяльності;

  7. Залучення добровільних внесків і спонсорськіх пожертвувань українських і зарубіжних підприємств, організацій, громадян у вигляді грошових і матеріальних засобів, вступних та членських внесків;

  8. Розробка та реалізація проектів і програм, які спрямовані на підтримку та розвиток діяльності Спілки та його членів ;

  9. Проведеня благодійних заходів;

  10. Здійснення мобілізації фінансових ресурсів для реалізації статутних цілей;

  11. Створення регіональних відділень, філій , представництв , як Україні, так і за кордоном;

  12. Надання посильного сприяння китаєзнавцям-фахівцям некомерційних організацій у працевлаштуванні;

  13. Здійснення іншої діяльністі, у тому числі зовнішньоекономічної, в порядку, встановленому чинним законодавством і спрямованої на досягнення статутних цілей;

  14. Здійснення виробничої та господарської діяльністі через відповідні підприємства і госпрозрахункові організації, що володіють правами юридичних осіб для забезпечення виконання статутних завдань Спілки.

  Наша місія

  Забезпечення сприятливого середовища для українсько – китайського бізнесу та влади на Новому Шовковому шляху, ідеєю якого є взаємна інтеграція культур і економік держав, та нові можливості для інтеграції українського бізнесу в світову економіку.

  Зв'язатися з нами

  Дякуємо за звернення!

  Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом